Saturday, 25 June 2011

El Dia De San Juan

El Dia De San Juan or the day of San Juan.

Big party in Valencia celebrating ole Juanny and the summer equinox...


No comments:

Post a Comment